Bilim Allah'a Çağırıyor

çev.: Cemal AYDIN

Fransa’da yayımlanan haftalık Le Nouvel Obervateur dergisi, Allah’a İman kapak konusu yaptı. Uzaydaki bir patlamayı gösteren renkli fonun üzerine Allah ve Big-Bang başlığını atan dergi, içerde de bu konuya dokuz sayfa ayırdı. Dergide yer alan uzun ve bol resimli yazıda “(Batıd’da) yüzyıllarca ilim adamları ile Hıristiyan din adamları birbirleriyle kapışıp durdular. Bazı ilim adamları Allah’ın varlığını inkâr ederken, Hıristiyan din adamları bütün bu kâinatın bir yaratan olmadan olamayacağını söyleyip durdular. Çatışmalar kimi zaman çok şiddetli oldu. Kilisenin dediklerinin aksini iddia eden ilim adamları, bu tavırlarını pahalıya ödediler. Onlardan pek çoğu odun yığınları üzerinde yakılarak can verdi.” denildi.

İLİM ALLAH’A ULAŞTIRIYOR

Günümüzde ise durumun tamamen değiştiğini, ilim adamı ile Hıristiyan din adamı arasında barış rüzgarları estiğini vurgulayan dergi şunları yazdı: “Bugün astrofizikçilerin yeni keşifleri sayesinde, ilim adamları her şeyi tekrar tartışma konusu yaptılar. Kâinatın başıboş olmadığı, bir yaratıcının olması gerektiği yeniden gündeme geldi. Bazı inkârcılar olmasına rağmen, artık ilim adamları Allah’ın varlığı konusunda görüş birliğine doğru gidiyorlar. İlk büyük patlama (Big-Bang) ile başlayan kâinatın oluşumu sürecini bilim adamları dinin getirdiği açıklamaları göz önünde bulundurarak izah etmeye çalışıyorlar.”

Le Nouvel Obervateur dergisi, Big Bang teorisinin, yani bütün kainatın çok küçük bir maddenin patlamasıyla birlikte yavaş yavaş yayılarak ve genişleyerek ortaya çıktığı görüşünü hala incelemekte ve tartışmakta olduğunu hatırlattı. Dergi, bu görüşün şimdilik dünyanın yaratılışıyla ilgili en ilmi açıklama olduğunu ve günümüz bilim adamlarının bu ilk patlamayı savunurken, yaratılışla ilgili dini açıklamalara iyiden iyiye yaklaşmış olduklarını belirtti. Konu üzerine eğilen ilim adamlarının ilahi dinlerin ilah ettikleri “Allah ol dedi ve kainat oldu” şeklindeki izah ile bilimin ortaya attığı Big Bang (ilk büyük ve ani patlama) arasında çok yakın bir bağ bulunduğunu kabul ettiklerini açıkladı.

ALLAH İNKÂR EDİLEMEZ

Sol eğilimli dergi, en ciddi ve en göz dolduran ilim adamları Allah’ı kabul konusunda ittifak ediyorlar” dedikten sonra şu notu düştü:

Bugün din ile ilim kolkola yürümektedir.

Le Nouvel Obervateur dergisi, geçmişten bugüne kadar aslında ilim adamlarının Allah’ı inkar etme gibi bir yarışa girmediklerini, fakat kilisenin yani Hıristiyan din adamlarının ilime karşı ve ilim dışı tutumlarına isyan ettiklerini vurguladı.

Bu arada Albert Einstein gibi bilim adamlarının Allah’ın varlığını inkar etmeyi akıllarından bile geçirmediklerini, tam aksine bu kainatın insanüstü ve her şeye gücü yeten bir kudret tarafından, yani Allah tarafından yaratıldığına inandıkları da ifade edildi.

Kaynak: Zafer Derg., Şubat 1996, sayı: 230, s. 5

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !